Szkolenia BHP dla wszystkich pracowników

Szkolenia prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę szkoleniową.
Zapewniamy przystępne ceny oraz krótkie terminy realizacji.

Szkolenie okresowe BHP należy wykonać każdemu pracownikowi:

•    do 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy na określonym stanowisku – kadra kierownicza
•    do 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy dla osób zatrudnionych na niżej wymienionych stanowiskach:

1.    pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych
2.    projektanci oraz konstruktorzy maszyn i innych urządzeń technicznych
3.    technolodzy, organizatorzy produkcji i inni pracownicy inżynieryjno-techniczni
4.    pracownicy służby bhp
5.    inni pracownicy, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Szkolenia okresowe BHP należy powtarzać z następującą częstotliwością:

•    szkolenie pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych – nie rzadziej niż raz na 3 lata
•    szkolenie pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, na których występują szczególnie duże zagrożenia dla zdrowia - nie rzadziej niż raz w roku
•    szkolenie osób będących pracodawcami i kierujących pracownikami, pracowników inżynieryjno-technicznych - nie rzadziej niż raz na 5 lat
•    szkolenie pracowników administracyjno-biurowych - nie rzadziej niż raz na 6 lat.

Zapraszamy do współpracy.