Dokumentacja BHP

Z raportu PIP wynika, że o ponad 40 proc. wzrosła liczba mandatów nakładanych przez Państwową Inspekcję Pracy. Co trzecia kontrola przeprowadzona przez inspektorów kończyła się wykryciem uchybień w dokumentacji BHP. W związku z powyższym GIP zapowiedział zwiększenie liczby przeprowadzanych kontroli o 15 proc.

Przyczyną tak dużej liczby błędów są skomplikowane i często zmieniające się przepisy. Ostatnie zmiany w prawie (Dz. U 2009 nr 105, poz. 870 i nr 99 poz. 825) wprowadziły nową dokumentację wypadkową i ppoż, zmieniły procedury dokumentowania oceny ryzyka na potrzeby kontroli PIP i Sanepid, sposób prowadzenia rejestrów czynników szkodliwych oraz dokumentację BHP związaną z rozporządzeniem w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn.

Aby pomóc Państwu wdrożyć i właściwie stosować wszystkie aktualne wymagania w zakresie prowadzenia dokumentacji bhp oraz przedstawić zasady, stale monitorujemy aktualne zmiany w przepisach.

Dokumenty jakie ma obowiązek posiadać każdy pracodawca:
•    Instrukcje dla każdego stanowiska
•    Instrukcje BHP dla każdego stanowiska
•    Rejestry i dzienniki w zakładzie pracy
•    Procedury oraz zasady postępowania bhp ppoż
•    Oceny ryzyka zawodowego dla każdego stanowiska
•    Dokumentacja powypadkowa
•    Dokumentacja badań i szkoleń
•    Dokumentacja do kontroli PIP i Sanepid

Zapraszamy do współpracy