Kompleksowa obsługa PPOŻ

Pracodawca może powierzyć wykonanie zadań służby PPOŻ naszym specjalistom - jako firmie działającej na zasadach outsoucingu.

Nawiązanie z naszą firmą stałej współpracy, stanowi dogodne rozwiązanie  zapewnienia przez pracodawcę, bezpiecznych warunków pracy przy jednoczesnym efektywnym wykorzystaniu czasu  i zminimalizowaniu kosztów pracodawcy.
Kompleksowa obsługa PPOŻ na terenie całej Polski!

W ramach stałej obsługi PPOŻ zapewniamy:

- szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej,
- organizowanie próbnej ewakuacji,
- szkolenia z zakresu stosowania podręcznych środków gaśniczych,
- analiza stanu PPOŻ w zakładzie pracy,
- sprzedaż oraz montaż wszystkich znaków pionowych w tym drogowe, informacyjne, BHP, ppoż, oznakowań przestrzennych, budowlanych, ADR, RID oraz inne.
- malowanie linii transportowych, magazynowych, pieszych, informacyjnych oraz drogowych
- wykonywanie innych czynności – zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi w tym zakresie.
- nadzór i doradztwo w zakresie ppoż
- analiza stanu PPOŻ w zakładzie pracy,
- organizacja i przeprowadzenie próbnej ewakuacji
- szkolenie z zakresu ochrony przeciwpożarowej
- szkolenie z zakresu środków gaśniczych i podręcznych sprzętów gaśniczych
- organizacja i przeprowadzenie gaszenia pożarów grupy A i B
- instrukcja bezpieczeństwa pożarowego
- instrukcja zabezpieczenia przed wybuchem
- plany ewakuacji ludzi
- sprzedaż oraz montaż wszystkich znaków pionowych i poziomych PPOŻ
- sprzedaż artykułów PPOŻ
- konserwacja gaśnic
- przeglądy techniczne gaśnic oraz hydrantów wewnętrznych
- naprawa gaśnic oraz hydrantów wewnętrznych
- próby ciśnieniowe węży hydrantowych
- konserwacja, przeglądy techniczne oraz naprawy gaśnic i hydrantów na miejscu

Jesteśmy przekonani, że jakość naszych usług w pełni zaspokoi Państwa oczekiwania.

Zapraszamy do współpracy