Konserwacja sprzętu PPOŻ

Oferujemy Państwu pełną konserwację sprzętu ppoż. Jesteśmy autoryzowanym serwisem gaśnic oraz drzwi ppoż. Zajmujemy się sprzętem ppoż od A do Z: rozmieszczeniem sprzętu ppoż, sprzedażą, montażem, przeglądem technicznym, serwisem - naprawą, złomowaniem i utylizacja. Nasze doświadczenie pozwala nam zaoferować wysoki poziom usług przy niskiej cenie wynegocjowanej z producentami. Posiadamy serwis stacjonarny oraz serwis mobilny, który pozwala obsługiwać firmy w Opolu, Wrocławiu oraz w całej Polsce, bezpośrednio u klienta.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami urządzenia przeciwpożarowe powinny być poddawane przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym nie rzadziej niż raz na rok, z uwzględnieniem czasookresów zawartych w instrukcji obsługi lub dokumentacji techniczno-ruchowej sprzętu.

Zalecenia szczegółowe dla gaśnic znajdujących się na wyposażeniu budynku w zakresie przeglądów technicznych i czynności konserwacyjnych:
a) przed upływem okresu gwarancji (rok od daty produkcji) gaśnice powinny być poddane pierwszej okresowej kontroli. Następne kontrole powinny być przeprowadzane nie rzadziej niż co 12 miesięcy,
b) co 5 lat należy wymienić proszek gaśniczy na nowy,
c) naprawy warsztatowe i remonty gaśnic powinny być przeprowadzane nie rzadziej niż co 5 lat oraz po każdym użyciu gaśnicy,
d) dla zapewnienia sprawności gaśnic znajdujących się na wyposażeniu obiektu należy wykonać i sprawdzić:
•    ogólny stan gaśnicy,
•    czytelność, kompletność i prawidłowość napisów,
•    stan węży i prądownic,
•    wymienić wszystkie uszkodzone elementy na dobre, autoryzowane przez producenta,
•    usterki stwierdzone podczas przeglądu i konserwacji należy usunąć, a uszkodzone elementy wymienić na takie same, jakie były w dokumentacji świadectwa CNBOP.

Do naprawy używamy tylko oryginalnych części producentów.
Stale uczestniczymy w szkoleniach, kursach i seminariach organizowanych przez producentów, by podnosić jakość oferowanych usług.

Zapraszamy do współpracy