Kontrole PPOŻ

Przygotowując zakład pracy do kontroli, sprawdzimy poprawność wymaganej dokumentacji, dokonamy kontroli sprawności działania oświetlenia awaryjnego, przeszkolimy pracowników w zakresie przestrzegania przepisów pożarowych. Zbadamy sprzęt przeciwpożarowy, sprawdzimy przygotowanie budynku pod kątem ochrony przeciwpożarowej.

Podczas kontroli sprawdzane jest:

•    zbadanie przestrzegania przepisów przeciwpożarowych;
•    ocena zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej i rozwiązań technicznych zastosowanych w obiekcie budowlanym;
•    ocena zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym pod względem ochrony przeciwpożarowej;
•    ustalenie spełnienia wymogów bezpieczeństwa w zakładzie stwarzającym zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej;
•    rozpoznanie zagrożeń innych niż pożarowe, np. techniczne, chemiczne  i ekologiczne, mogące spowodować powstanie awarii przemysłowej;
•    rozpoznanie możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej;
•    ustalenie nieprawidłowości, które przyczyniły się do zaniedbań, powstania pożaru i okoliczności jego rozprzestrzeniania;
•    kontrola wymaganej przepisami prawnymi dokumentacji w postaci Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego, planów ewakuacji, instrukcji postępowania na wypadek pożaru;
•    badanie skuteczności oświetlenia awaryjnego oraz poświadczenia działania wyłącznika przeciwpożarowego.
 
Korzystając z naszych usług, będziesz przygotowany do kontroli, co zapewni Ci oszczędność nerwów, stresu oraz środków finansowych na nałożone mandaty pokontrolne i ograniczy konieczność zlecania zadań wielu firmom zewnętrznym.

Zapraszamy do współpracy