Montaż znaków i sprzętu

Zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi obowiązującymi w Polsce i Unii Europejskiej obiekty powinny być wyposażone w sprzęt ppoż i oznakowane znakami spełniającymi wymogi PN/EN. Różnorodność znaków ewakuacyjnych i przeciwpożarowych gaśnic a także  prowadzi często do stosowania nieodpowiednich znaków w niewłaściwych miejscach.

Poza odpowiednim wyborem oraz umiejscowieniem oznakowania musimy pamiętać o zachowaniu odpowiednich odległości pomiędzy gaśnicami, miejscu ich  usytuowania , oraz o to aby zapewniony był do nich dostęp i widoczność.

Kolejna kwestia dotyczy odpowiedniego doboru rodzaju sprzętu ppoż. Dobierzemy gaśnice w taki sposób, aby spełnione zostały przepisy odnośnie ilości środka gaśniczego na zajmowaną powierzchnie, oraz aby były to gaśnice gaszące grupy pożarów mogących wystąpić w  Państwa budynkach.

Korzystając z usługi naszej firmy będą mieli Państwo pewność, że ilość i rodzaj znaków jak i sprzętu znajdującego się w Państwa obiekcie jest wystarczający, a także właściwie rozmieszczony. Oferujemy Państwu wyłącznie gaśnice i znaki w najwyższej jakości, oraz posiadające wszystkie wymagane certyfikaty.

Zapraszamy do współpracy