System zarządzania

Wdrożenie systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy przyczynia się do poprawy wyniku finansowego przedsiębiorstwa poprzez eliminację strat związanych z wypadkami przy pracy, wystąpieniem awarii, pożarów, wybuchów itd.

Korzyści z wdrożenia Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy – SZBHP
(Occupational Health and Safety Management Systems – OH&SMS):

•    uporządkowanie stanu formalnoprawnego - zgodność lub większe prawdopodobieństwo zgodności z wymaganiami prawnymi
•    łatwiejsze spełnienie wymagań bezpieczeństwa pracy
•    szybkie wykrywanie i usuwanie wszelkich potencjalnych niezgodności poprzez zapobieganie, a nie korygowanie
•    podniesienie świadomości załogi w odniesieniu do istotny BHP
•    zmniejszenie ilości wypadków (poprzez nadzorowanie zdarzeń potencjalnie wypadkowych i wprowadzanie na ich podstawie działań zapobiegawczych)
•    mniejsza ilość pracowników narażonych na czynniki szkodliwe po identyfikacji zagrożeń i zastosowaniu odpowiednich działań (mniejsza ilość pracowników uległych chorobom zawodowym)
•    zmniejszenie poziomu ryzyka zawodowego
•    budowa wizerunku Przedsiębiorstwa jako Odpowiedzialnego Społecznie (CSR – Corporate Social Responsibility)
•    podniesienie wiarygodności firmy, poprawa wizerunku firmy
•    potwierdzenie wagi bezpieczeństwa i higieny pracy w działaniach firmy
•    spełnienie oczekiwań klientów
•    polepszenie stosunków z organami nadzoru nad warunkami pracy
 
Przygotowujemy firmę do wdrażania systemu bezpieczeństwa od projektu po realizację.

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w systemach:
PN-N-18001:2004
International safety rating system
OHSAS 18001:2007

Zajmujemy się również przygotowaniem zintegrowanych systemów zarządzania (ZSZ) w przedsiębiorstwie, obejmującej system zarządzana jakością, środowiskiem oraz bezpieczeństwa.

Zapraszamy do współpracy