Szkolenie PPOŻ

Każdy pracownik ma obowiązek znać rozmieszczenie sprzętu ppoż, znać układ dróg ewakuacyjnych oraz wiedzieć jak postępować w razie pożaru. Umiejętność reagowania w sytuacjach pożaru, a także wiedza na temat unikania czynników mogących do niego doprowadzić, może ocalić życie ludzkie, a także nie dopuścić do znacznych strat finansowych. Osoby wyznaczone do koordynowania działań pożarowych dodatkowo musi znać instrukcję bezpieczeństwa pożarowego oraz ocenę zagrożenia wybuchem. Do zadań tej osoby należy przeprowadzenie ewakuacji ludzi oraz mienia, w sytuacji pożaru oraz przekazanie wszelkich informacji strażakom.

Szkolenie ppoż prowadzone jest inspektora ds. ppoż oraz konserwatora sprzętu ppoż z wieloletnim doświadczeniem.
Szkolenie przeznaczone jest dla przedstawicieli każdej grupy zawodowej. Składa się z etapu teoretycznego i praktycznego.

Harmonogram szkolenia PPOŻ
•    tworzenia ochrony przeciwpożarowej
•    organizowania ewakuacji ludzi i mienia
•    posługiwania się sprzętem gaśniczym
•    przyswojenia sposobów zapobiegania pożarom

Pracownik po kursie będzie odpowiednio przygotowany do pełnienia obowiązków z zakresu ochrony przeciwpożarowej, a także organizacji ewakuacji.
Oferujemy profesjonalnie szkolenia na terenie całej Polski w atrakcyjnych cenach.

Zapraszamy do współpracy