Wypadki przy pracy BHP

Za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące, uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą (art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. Nr 199, poz. 1673, z późn. zm.) .

Z chwilą otrzymania informacji o zdarzeniu wypadkowym Pracodawca ma obowiązek:
- zabezpieczyć miejsce wypadku
- zapewnić udzielenie pierwszej pomocy poszkodowanemu pracownikowi
- niezwłocznie zawiadomić właściwego inspektora pracy i prokuratora o śmiertelnym, ciężkim lub zbiorowym wypadku przy pracy
- powołać zespół powypadkowy, który ustali okoliczności i przyczyny wypadku
- podjąć odpowiednie działania, które mają na celu zapobiegać podobnym wypadkom
- sporządzić właściwą dokumentację powypadkową

Wypadki i zespół powypadkowy

Pracodawca powołując zespół powypadkowy powinien wiedzieć, że w skład zespołu powypadkowego wchodzą:
- pracownik służby bhp (Proinspect)
- przedstawiciel pracowników

Zespół powypadkowy od daty zgłoszenia wypadku ma 14 dni na stworzenie pełnej dokumentacji.
W mniejszych zakładach pracy, w których pracodawca nie ma obowiązku tworzenia służby bhp, w skład tego zespołu wchodzi:
- specjalista ds. BHP (Proinspect)
- przedstawiciel pracowników

Czynności wykonywane przez Naszych Ekspertów:
- ustalenie klasyfikacji prawnej wypadku
- udokumentowanie wyjaśnień od poszkodowanego oraz świadków wypadku
- określenie przyczyn wypadku
- sporządzenie protokołu powypadkowego
- wypełnienie karty wypadku
- opracowanie statystycznej karty wypadku do GUS
- przygotowanie wniosków o świadczenia przysługujące pracownikom z tytułu wypadków przy pracy np. wniosek o jednorazowe odszkodowanie do ZUS

Dokumentacja powypadkowa (wypadek przy pracy) na terenie Opola oraz Wrocławia bez kosztów dodatkowych (np. dojazdu).

Zapraszamy do współpracy.