Konserwacja sprzętu PPOŻ

Oferujemy Państwu pełną konserwację sprzętu ppoż. Jesteśmy autoryzowanym serwisem gaśnic, hydrantów, drzwi ppoż. Zajmujemy się sprzętem ppoż od A do Z: rozmieszczeniem sprzętu ppoż, sprzedażą, montażem, przeglądem technicznym, serwisem - naprawą, złomowaniem i utylizacja. Nasze doświadczenie pozwala nam zaoferować wysoki poziom usług przy niskiej cenie wynegocjowanej z producentami. Posiadamy serwis stacjonarny oraz serwis mobilny, który pozwala obsługiwać firmy w Opolu, Wrocławiu oraz w całej Polsce, bezpośrednio u klienta.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami urządzenia przeciwpożarowe powinny być poddawane przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym nie rzadziej niż raz na rok, z uwzględnieniem czasookresów zawartych w instrukcji obsługi lub dokumentacji techniczno-ruchowej sprzętu.

Zalecenia szczegółowe dla gaśnic znajdujących się na wyposażeniu budynku w zakresie przeglądów technicznych i czynności konserwacyjnych:
a) przed upływem okresu gwarancji (rok od daty produkcji) gaśnice powinny być poddane pierwszej okresowej kontroli. Następne kontrole powinny być przeprowadzane nie rzadziej niż co 12 miesięcy,
b) co 5 lat należy wymienić proszek gaśniczy na nowy,
c) naprawy warsztatowe i remonty gaśnic powinny być przeprowadzane nie rzadziej niż co 5 lat oraz po każdym użyciu gaśnicy,
d) dla zapewnienia sprawności gaśnic znajdujących się na wyposażeniu obiektu należy wykonać i sprawdzić:
•    ogólny stan gaśnicy,
•    czytelność, kompletność i prawidłowość napisów,
•    stan węży i prądownic,
•    wymienić wszystkie uszkodzone elementy na dobre, autoryzowane przez producenta,
•    usterki stwierdzone podczas przeglądu i konserwacji należy usunąć, a uszkodzone elementy wymienić na takie same, jakie były w dokumentacji świadectwa CNBOP.

Do naprawy używamy tylko oryginalnych części producentów.
Stale uczestniczymy w szkoleniach, kursach i seminariach organizowanych przez producentów, by podnosić jakość oferowanych usług.

Zapraszamy do współpracy

Badanie ciśnieniowe węży

Oferujemy Państwu pełną konserwację sprzętu ppoż. Jesteśmy autoryzowanym serwisem gaśnic oraz hydrantów. Zajmujemy się sprzętem ppoż od A do Z: rozmieszczeniem sprzętu ppoż, sprzedażą, montażem, przeglądem technicznym, serwisem - naprawą, złomowaniem i utylizacja. Nasze doświadczenie pozwala nam zaoferować wysoki poziom usług przy niskiej cenie wynegocjowanej z producentami. Posiadamy serwis stacjonarny oraz serwis mobilny, który pozwala obsługiwać firmy w Opolu, Wrocławiu oraz w całej Polsce, bezpośrednio u klienta.
Istotnym warunkiem przy prawidłowym użytkowaniu hydrantów wewnętrznych jest sprawny wąż pożarniczy będący na wyposażeniu każdego hydrantu.
W celu sprawdzenia jego sprawności należy raz na 5 lat poddać go próbie na maksymalne ciśnienie robocze wg Polskiej Normy dotyczącej konserwacji hydrantów wewnętrznych.
Brak dokumentu stwierdzającego terminowe przeprowadzenie próby stanowi podstawę do nałożenia grzywny przez kontrolującego obiekt, a w przypadku pożaru może znacznie skomplikować uzyskanie odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej.
Podczas  badania  ciśnienie wewnątrz węża zostaje podniesione do 12 bar (maksymalne ciśnienie robocze).
Jeśli w czasie tego badania zostanie stwierdzona szczelność wąż zostaje zatwierdzony do dalszego użytkowania.
Po zakończonych badaniach wystawiamy stosowną dokumentację przygotowaną przez inspektora ds. ppoż oraz konserwatora sprzętu ppoż z wieloletnim doświadczeniem. Dokument ten jest potwierdzeniem dla właściciela obiektu, firm ubezpieczeniowych oraz Państwowej Straży Pożarnej na wykonanie obowiązków.

Zapraszamy do współpracy

Badanie wydajności hydrantów

Oferujemy Państwu pełną konserwację sprzętu ppoż. Jesteśmy autoryzowanym serwisem hydrantów. Zajmujemy się sprzętem ppoż od A do Z: rozmieszczeniem sprzętu ppoż, sprzedażą, montażem, przeglądem technicznym, serwisem - naprawą, złomowaniem i utylizacja. Nasze doświadczenie pozwala nam zaoferować wysoki poziom usług przy niskiej cenie wynegocjowanej z producentami. Posiadamy serwis stacjonarny oraz serwis mobilny, który pozwala obsługiwać firmy w Opolu, Wrocławiu oraz w całej Polsce, bezpośrednio u klienta.
Wychodząc naprzeciw potrzebom naszych klientów dokonujemy okresowej kontroli instalacji hydrantów polegającej na płukaniu tej instalacji  , pomiarze ciśnienia , wydajności  jak również szczelności węży.
Po zakończeniu prac, klient otrzymuje protokół z pełnym opisem  badanej sieci , która jest podstawą do prowadzenia w przyszłości corocznych badań kontrolnych istniejącej sieci. Posiadamy autoryzacje do wykonywania pomiarów wydajności hydrantów, przeglądów i konserwacji hydrantów.
Zalecenia w zakresie przeglądów i konserwacji hydrantów wewnętrznych:
a) raz w roku należy sprawdzić :
•    ciśnienie na zaworze hydrantowym
•    stan techniczny węża, prądownicy i zaworu hydrantowego
•    czy prądownica jest właściwego typu
•    czy instrukcje obsługi hydrantu są czytelne
•    określić wydajność w zależności od ciśnienia oraz zastosowanej prądownicy
b) raz na 5 lat węże stanowiące wyposażenie hydrantów wewnętrznych powinny być poddawane próbie ciśnieniowej na maksymalne ciśnienie robocze.

Zapraszamy do współpracy