Ładuję stronę...

Kontrole PPOŻ


Kontrole PPOŻ

Przygotowując zakład pracy do kontroli, sprawdzimy poprawność wymaganej dokumentacji, dokonamy kontroli sprawności działania oświetlenia awaryjnego, przeszkolimy pracowników w zakresie przestrzegania przepisów pożarowych. Zbadamy sprzęt przeciwpożarowy, sprawdzimy przygotowanie budynku pod kątem ochrony przeciwpożarowej.

 • Zapewniamy przystępne ceny oraz krótkie terminy realizacji.
 • Zapewniamy przeprowadzanie okresowych kontroli PPOŻ, a także przeglądów wyrywkowych dostosowany do potrzeb i oczekiwań klientów.
 • Przedstawiamy raport zawierający opis stanu PPOŻ.
 • Wskazujemy zalecenia pokontrolne, których wprowadzenie jest niezbędne w celu poprawy bezpieczeństwa pożarowego

Podczas kontroli sprawdzane jest:

• zbadanie przestrzegania przepisów przeciwpożarowych;
• ocena zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej i rozwiązań technicznych zastosowanych w obiekcie budowlanym;
• ocena zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym pod względem ochrony przeciwpożarowej;
• ustalenie spełnienia wymogów bezpieczeństwa w zakładzie stwarzającym zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej;
• rozpoznanie zagrożeń innych niż pożarowe, np. techniczne, chemiczne i ekologiczne, mogące spowodować powstanie awarii przemysłowej;
• rozpoznanie możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej;
• ustalenie nieprawidłowości, które przyczyniły się do zaniedbań, powstania pożaru i okoliczności jego rozprzestrzeniania;
• kontrola wymaganej przepisami prawnymi dokumentacji w postaci Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego, planów ewakuacji, instrukcji postępowania na wypadek pożaru;
• badanie skuteczności oświetlenia awaryjnego oraz poświadczenia działania wyłącznika przeciwpożarowego.

Korzystając z naszych usług, będziesz przygotowany do kontroli, co zapewni Ci oszczędność nerwów, stresu oraz środków finansowych na nałożone mandaty pokontrolne i ograniczy konieczność zlecania zadań wielu firmom zewnętrznym.

 1. Podstawa prawna

  Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o Państwowej Straży Pożarnej. (Dz. U. z 2016r. Nr 96, poz. 667; zm.: Dz. U. z 2006r. Nr 104, poz. 708 i 711, z 2007r. Nr 181 poz. 1291, z 2008r. Nr 86, poz. 521); Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 października 2005r. w sprawie czynności kontrolno - rozpoznawczych przeprowadzanych przez Państwową Straż Pożarną (Dz. U. Nr 225 poz. 1934).

 2. Wysokość kar finansowych

  Wysokość grzywny nałożonej w drodze mandatu karnego może wynieść symboliczne od 50 do 500 zł. Istotne jest, jednak ustalenie pełnych strat finansowych które spowodował pożar. W przypadku pożaru spowodowanego przez złe zabezpieczenie ppoż, ubezpieczalnia może odmówić wypłaty odszkodowania.

 3. Obowiązek pracodawcy

  pracodawca ma obowiązek odpowiednio zabezpieczyć stanowisko przed zagrożeniami pożarowymi.