Ładuję stronę...

Szkolenia BHP


Szkolenia BHP

By zapewnić Państwa pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki pracy Oferujemy profesjonalne szkolenia bhp na najwyższym poziomie, realizowane przez naszą wykwalifikowaną kadrę specjalistów. Wykonujemy obowiązkowe szkolenia wstępne i okresowe bhp dla wszystkich grup zawodowych.

 • Zapewniamy przystępne ceny oraz krótkie terminy realizacji.
 • Szkolenia prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę szkoleniową.
 • Szkolenia BHP dla każdej grupy pracowników
 • Treść szkoleń zgodna z obowiązującymi przepisami.

Częstotliwość szkoleń BHP

Stanowisko Co ile Czas trwania
Robotnicze nie rzadziej niż raz na 3 lata 8h
Robotnicze z dużym zagrożeniem nie rzadziej niż raz w roku 8h
Pracodawcy i kierujący pracownikami nie rzadziej niż raz na 5 lat 16h
Administracyjno-biurowi nie rzadziej niż raz na 6 lat 8h
Inżynieryjno-technicznych nie rzadziej niż raz na 5 lat 16h
Służby BHP nie rzadziej niż raz na 5 lat 32h
 1. Podstawa prawna

  Regulację prawną stanowi rozporządzenie ministra gospodarki i pracy w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Dz. U. z dnia 18 sierpnia 2004 r.

 2. Wysokość kar finansowych

  Zgodnie z art. 283. § 1. Każda osoba, która jest odpowiedzialna za stan bezpieczeństwa i higieny pracy lub też kieruje pracownikami czy innymi osobami fizycznymi i nie przestrzega przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy może zostać ukarana grzywną wynoszącą od 1 000 zł do 30 000 zł.

 3. Szkolenie obowiązkowe

  Nie ma wyjątków. Każdy pracownik musi zostać przeszkolony.
  • nowo zatrudniony pracownik
  • student odbywający u pracodawcy praktykę
  • uczniowie szkół zawodowych zatrudnionym w celu praktycznej nauki zawodu