Autor: Marek Złoto

Autor: Marek Złoto - Główny Specjalista ds. BHP, Inspektor ds. PPOŻ, Certyfikowany Serwisant sprzętu PPOŻ, Instruktor UDT na wózki widłowe