Ładuję stronę...

Dokumentacja BHP


Dokumentacja BHP

Z raportu PIP wynika, że o ponad 40 proc. wzrosła liczba mandatów nakładanych przez Państwową Inspekcję Pracy. Co trzecia kontrola przeprowadzona przez inspektorów kończyła się wykryciem uchybień w dokumentacji BHP. W związku z powyższym GIP zapowiedział zwiększenie liczby przeprowadzanych kontroli o 15 proc. Przyczyną tak dużej liczby błędów są skomplikowane i często zmieniające się przepisy. Ostatnie zmiany w prawie (Dz. U 2009 nr 105, poz. 870 i nr 99 poz. 825) wprowadziły nową dokumentację wypadkową i ppoż, zmieniły procedury dokumentowania oceny ryzyka na potrzeby kontroli PIP i Sanepid, sposób prowadzenia rejestrów czynników szkodliwych oraz dokumentację BHP związaną z rozporządzeniem w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn.

 • • Instrukcje dla każdego stanowiska
  • Instrukcje BHP dla każdego stanowiska
 • • Rejestry i dzienniki w zakładzie pracy
  • Procedury oraz zasady postępowania bhp ppoż
 • • Oceny ryzyka zawodowego dla każdego stanowiska
  • Dokumentacja powypadkowa
 • • Dokumentacja badań i szkoleń
  • Dokumentacja do kontroli PIP i Sanepid
 1. Podstawa prawna

  Dokumenty do posiadania których zobowiązany jest każdy pracodawca, zostały wskazane przez ustawodawcę w kodeksie pracy.

 2. Wysokość kar finansowych

  Pracodawca ma obowiązek posiadać oraz prowadzić pełną dokumentację BHP w zakładzie pracy. Za jej brak grozi kara finansowa do 30 000 zł.

 3. Pracujemy dla Ciebie

  Aby pomóc Państwu wdrożyć i właściwie stosować wszystkie aktualne wymagania w zakresie prowadzenia dokumentacji bhp oraz przedstawić zasady, stale monitorujemy aktualne zmiany w przepisach.