Ładuję stronę...

Drzwi przeciwpożarowe


Drzwi przeciwpożarowe

Drzwi przeciwpożarowe powinny być poddawane przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym:
• zgodnie z zasadami i w sposób określony w Polskich Normach dotyczących urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic,
• w dokumentacji techniczno-ruchowej,
• w instrukcjach obsługi, opracowanych przez ich producentów.
Przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne powinny być przeprowadzane w okresach ustalonych przez producenta, nie rzadziej jednak niż raz w roku.

Podczas przeglądu i kontroli wykonujemy:

• ogólna kontrola wzrokowa kompletności drzwi i ich osprzętu, • kontrola kompletności oznakowania identyfikacyjnego drzwi, • ocena swobody ruchu skrzydła, • kontrola kompletności i poprawności osadzenia uszczelek przymykowych, • kontrola prawidłowości funkcji zamykania drzwi (po ew. zwolnieniu mechanizmu unieruchamiania skrzydeł w pozycji otwartej), • kontrola poprawności działania regulatora kolejności zamykania skrzydeł(drzwi dwuskrzydłowe), • sprawdzenie poprawności funkcjonowania wszystkich elementów zamka drzwi, • w przypadku drzwi wyposażonych w dźwignie antypaniczne – kontrola ich funkcjonowania, • kontrola pozostałego opcjonalnego osprzętu drzwi • poinformowanie Użytkownika o konieczności przeprowadzenia dodatkowych napraw lub wymiany zużytych części

  1. Podstawa prawna

    Osoba fizyczna, osoba prawna, organizacja lub instytucja korzystające ze środowiska, budynku, obiektu lub terenu są obowiązane zabezpieczyć je przez zagrożeniem pożarowym lub innym miejscowym zagrożeniem. Właściciel, zarządca lub użytkownik budynku, obiektu lub terenu a także podmioty, o których mowa w ust. 1, ponoszą odpowiedzialność za naruszenie przepisów przeciwpożarowych, w trybie i na zasadach określonych w innych przepisach. Art.3 Ust.1 i 2 Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U.Nr 81 poz.351).

  2. Koszty dodatkowe?

    Wykonanie przeglądu drzwi w Opolu oraz Wrocławiu, wykonujemy bez kosztów dodatkowych.

  3. Pracujemy dla Ciebie

    Aby pomóc Państwu wdrożyć i właściwie stosować wszystkie aktualne wymagania w zakresie prowadzenia dokumentacji bhp oraz przedstawić zasady, stale monitorujemy aktualne zmiany w przepisach.