Kontrola ppoż w firmie – przegląd przeciwpożarowy obiektu

W każdej firmie raz na jakiś czas przeprowadzana jest kontrola PPOŻ, za którą odpowiedzialna jest straż pożarna. Jej celem jest upewnienie się, czy obiekt spełnia normy bezpieczeństwa i w przypadku zagrożenia można w nim przeprowadzić sprawną akcję ewakuacyjną. Proinspect pomoże Ci przygotować się do audytu. U nas masz zagwarantowane przystępne ceny usługi oraz możliwie krótki termin realizacji. Poza inspekcjami okresowymi zajmujemy się też przeglądami wyrywkowymi. Na koniec otrzymasz od nas szczegółowy raport ze stanu bezpieczeństwa Twojego obiektu, razem z sugerowanymi poprawkami.

 • Zapewniamy przystępne ceny oraz krótkie terminy realizacji.
 • Dodatkowo zapewniamy przeprowadzanie okresowych kontroli PPOŻ, a także przeglądów wyrywkowych dostosowany do potrzeb i oczekiwań klientów.
 • Także przedstawiamy raport zawierający opis stanu PPOŻ.
 • Na koniec wskazujemy zalecenia pokontrolne, których wprowadzenie jest niezbędne w celu poprawy bezpieczeństwa pożarowego

Zapraszamy do Kontaktu tel. 500047900 napisz bok@proinspect.pl

Co należy kontrolować podczas kontroli ppoż (zakresie ochrony przeciwpożarowej)

 • zbadanie przestrzegania przepisów przeciwpożarowych pod kątem zagrożenia życia lub zdrowia w tym realizacja szkolenia ppoż, próbnej ewakuacji;
 • czy przestrzegane są przepisy przeciwpożarowe między innymi w zakresie sprzętu gaśniczego, urządzeń przeciwpożarowych,
 • czy rozwiązania techniczne obiektu są zgodne z ustawą o ochronie przeciwpożarowej, stanu ochrony oraz przeprowadzone kontrole ppoż ;
 • czy obiekt budowlany wykonano zgodnie z jego projektem (pod kątem stanu ochrony ppoż);
 • czy zakład o podwyższonym ryzyku wystąpienia awarii spełnia wymogi bezpieczeństwa;
 • czy występują inne zagrożenia mogące wywołać awarię – ekologiczne, techniczne, chemiczne itp. Analiza potencjalnego powstania pożaru elementów budynku. 
 • czy obiekt umożliwia skuteczne przeprowadzenie akcji ratunkowej przez jednostki straży w tym drogi ewakuacyjne, wyjść ewakuacyjnych oraz miejsca zbiórki osób ewakuowanych;
 • czy oświetlenie awaryjne oraz wyłączniki przeciwpożarowe działają prawidłowo;
 • dokumentacja w postaci Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego; dokumentu zabezpieczenia przed wybuchem
 • jakie były przyczyny wcześniejszego pożaru lub awarii.
 • aktualność przeglądu technicznego sprzętu ppoż

Kontrola straży pożarnej – przegląd budowlany jak przebiega?

Komendant państwowej straży pożarnej oraz komendant wojewódzki posiadają upoważnienie do przeprowadzenia zapowiedzianej i niezapowiedzianej kontroli. W praktyce jednak organy państwowej straży pożarnej z wyprzedzeniem informują o czynnościach kontrolno-rozpoznawczych zakresie ochrony ppoż. Kontrola jest możliwa w godzinach pracy zakładu pracy. Tak naprawdę głównym celem tej wizyty jest przeprowadzania kontroli niebezpieczeństwa powstania pożaru oraz stanu bezpieczeństwa na terenie działania firmy. Dodatkowo strażacy mogą zapoznać się z obiektem i przećwiczyć potencjalną akcje ratownicza. Proszę również pamiętać o obowiązkowej próbnej ewakuacji o której należy powiadomić PSP. Po przeprowadzonej akcji należy sporządzić protokół i dostarczyć do PSP.

Podstawa prawna stanu ochrony przeciwpożarowej

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380 oraz z 2010 r. Nr 57, poz. 353) 

Korzystając z naszej pomocy, będziesz doskonale przygotowany do planowanej kontroli przeciwpożarowej. Dzięki nam unikniesz niepotrzebnego stresu i wydatków związanych z opłaceniem ewentualnego mandatu. Zgłoś się do nas jeszcze dziś, a wyznaczymy możliwie szybki termin realizacji usługi.

Kontrola ppożZapraszamy do Kontaktu tel. 500047900 napisz bok@proinspect.pl