Ładuję stronę...

Kontrole PPOŻ


Kontrola PPOŻ w firmie

W każdej firmie raz na jakiś czas przeprowadzana jest kontrola PPOŻ, za którą odpowiedzialna jest straż pożarna. Jej celem jest upewnienie się, czy obiekt spełnia normy bezpieczeństwa i w przypadku zagrożenia można w nim przeprowadzić sprawną akcję ewakuacyjną. Proinspect pomoże Ci przygotować się do audytu. U nas masz zagwarantowane przystępne ceny usługi oraz możliwie krótki termin realizacji. Poza inspekcjami okresowymi zajmujemy się też przeglądami wyrywkowymi. Na koniec otrzymasz od nas szczegółowy raport ze stanu bezpieczeństwa Twojego obiektu, razem z sugerowanymi poprawkami.

 • Zapewniamy przystępne ceny oraz krótkie terminy realizacji.
 • Zapewniamy przeprowadzanie okresowych kontroli PPOŻ, a także przeglądów wyrywkowych dostosowany do potrzeb i oczekiwań klientów.
 • Przedstawiamy raport zawierający opis stanu PPOŻ.
 • Wskazujemy zalecenia pokontrolne, których wprowadzenie jest niezbędne w celu poprawy bezpieczeństwa pożarowego

Podczas kontroli sprawdzane jest:

• zbadanie przestrzegania przepisów przeciwpożarowych;
• czy przestrzegane są przepisy przeciwpożarowe;
• czy rozwiązania techniczne obiektu są zgodne z ustawą o ochronie przeciwpożarowej;
• czy obiekt budowlany wykonano zgodnie z jego projektem (pod kątem ochrony PPOŻ);
• czy zakład o podwyższonym ryzyku wystąpienia awarii spełnia wymogi bezpieczeństwa;
• czy występują inne zagrożenia mogące wywołać awarię – ekologiczne, techniczne, chemiczne itp.
• czy obiekt umożliwia skuteczne przeprowadzenie akcji ratunkowej przez jednostki straży;
• czy oświetlenie awaryjne oraz wyłączniki przeciwpożarowe działają prawidłowo;
• dokumentacja w postaci Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego;
• jakie były przyczyny wcześniejszego pożaru lub awarii.

Korzystając z naszej pomocy, będziesz doskonale przygotowany do planowanej kontroli przeciwpożarowej. Dzięki nam unikniesz niepotrzebnego stresu i wydatków związanych z opłaceniem ewentualnego mandatu. Zgłoś się do nas jeszcze dziś, a wyznaczymy możliwie szybki termin realizacji usługi.

 1. Podstawa prawna

  Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o Państwowej Straży Pożarnej. (Dz. U. z 2016r. Nr 96, poz. 667; zm.: Dz. U. z 2006r. Nr 104, poz. 708 i 711, z 2007r. Nr 181 poz. 1291, z 2008r. Nr 86, poz. 521); Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 października 2005r. w sprawie czynności kontrolno - rozpoznawczych przeprowadzanych przez Państwową Straż Pożarną (Dz. U. Nr 225 poz. 1934).

 2. Wysokość kar finansowych

  Wysokość grzywny nałożonej w drodze mandatu karnego może wynieść symboliczne od 50 do 500 zł. Istotne jest, jednak ustalenie pełnych strat finansowych które spowodował pożar. W przypadku pożaru spowodowanego przez złe zabezpieczenie ppoż, ubezpieczalnia może odmówić wypłaty odszkodowania.

 3. Obowiązek pracodawcy

  pracodawca ma obowiązek odpowiednio zabezpieczyć stanowisko przed zagrożeniami pożarowymi.