Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej szkolenie dla pracowników

Oferujemy kursy pierwszej pomocy dla osób wyznaczonych do jej udzielania w zakładach pracy. W rzeczywiści jako specjaliści ds. bhp mamy na co dzień do czynienia z wypadkami w pracy. Rozumiemy jak ważne jest udzielenie pierwszej pomocy na miejscu zdarzenia. Stąd też oferujemy pierwszą pomoc dla firm. Nasz instruktor wyjaśni jak prawidłowo udzielić pierwszej pomocy co zrobić w sytuacji krwotoku, oparzenia, udaru, zadławienia, wstrząsu czy resuscytacji krążeniowo-oddechowej.

Czym jest pierwsza pomoc ?

Według Art. 3 Ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym pierwsza pomoc to zespół czynności wykonywanych w razie wypadku, urazu lub nagłego ataku choroby w celu ochrony życia lub zdrowia poszkodowanego oraz zminimalizowania niekorzystnych następstw, zanim możliwe będzie udzielenie specjalistycznej pomocy medycznej

Szkolenie z pierwszej pomocy dla każdego

W przeciwieństwie do kursów kpp, nasze szkolenia są skierowane do każdego pracownika którego pracodawca wyznaczył do udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. W praktyce wyznaczyć można dowolną osobę która wyraża taką chęć. Do jej zadań będzie należało udzielenie pomocy w sytuacji zagrożenia (drobne urazy) oraz wykonanie resuscytacji do przyjazdu pogotowia. Jeśli firma posiada defibrylator, osoba ta pozna jego obsługę by mogła uratować życie pracownikowi w sytuacji zawału (zatrzymania akcji serca)

Jak udzielać pierwszej pomocy ? Ratownik medyczny radzi

Trzeba wczuć się w sytuację, ale nie dać ponieść się emocjom, być czujnym, ale nie podnieconym, szybkim, ale nie postępować chaotycznie;.
Należy wykonywać czynności ratownicze krok po kroku, w zaplanowany, logiczny sposób.

Etapy działań ratowniczych:

  • po pierwsze Rozpoznanie (ocena sytuacji, bezpieczeństwo własne)
  • po drugie Oceń stan poszkodowanego (przytomność, reakcja bólowa)
  • po trzecie Wołaj o pomoc (Świadek, przechodzień, ktokolwiek)
  • po czwarte Oceń oddech (powinny być 2-3 dobrze wyczuwalne oddechy na IOS.)
  • po piąte Dzwoń na pogotowie (999/112 dzwoni osoba wezwana do pomocy jeżeli jest)
  • po szóste Resuscytacja 30:2 (jeżeli mamy maseczkę, bez maseczki same uciski non stop) jeżeli jest dostępne, używamy AED

Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej – do daje?

Umiejętności udzielania pierwszej pomocy jest bardzo przypadka w pracy i w życiu codziennym. W sytuacji nagłego zagrożenia życia jesteśmy wstanie udzielić pomocy innym i sobie. Dowiemy się jak ratować zagrożone życie i zdrowie. Oferujemy szereg szkoleń i kursów z zakresu pierwszej pomocy. Prosimy o kontakt.

Teoretyczne i praktyczne, kursy i szkolenia – jak wybrać?

Po pierwsze wyjaśnimy czym różni się teoria od praktyki. Podczas szkolenia teoretycznego poznacie najważniejsze informacje w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Zostaniecie zapoznani z wieloma filmami i rysunkami które pozwolą wam udzielić pierwszej pomocy w podstawowym zakresie. Szkolenia z udzielania pierwszej pomocy praktyczne są dodatkowo rozbudowane o ćwiczenia na fantomach, AED, defibrylatorach itd. Wiedza ta jest zdecydowanie przydatna przy ratowaniu życia i podtrzymywania funkcji życiowych.

Po drugie wskażemy czym różni się kurs od szkolenia. Kursy są organizowane dla osób które nie posiadają wiedzy i umiejętności. Szkolenie dotyczy tematu im znanego, jest uzupełnieniem wiedzy, którą posiadają i wykorzystują w codziennej pracy.

Poniżej przedstawiamy prosty diagram który pomoże w dokonaniu wyboru kursy i szkolenia pierwszej pomocy.

kurs pierwszej pomocy

Kurs pierwszej pomocy online

Szkolenie on-line z pierwszej pomocy to przegląd najważniejszych zagadnień z zakresu PP. Pozwala w przystępny dla każdego sposób przedłużyć ważność certyfikatu. Pokazuje zmiany w przepisach prawa, pozwala przećwiczyć zdobytą wiedzę, fachowo pokazuje pierwszą pomoc w sytuacjach zagrożenia u dorosłych i dzieci. Przypomina jak skutecznie przekazywać informację pogotowiu ratunkowemu i psp opisując zagrożenie, jednocześnie ratując komuś życie do czasu przyjazdu karetki.

Zapraszamy do Kontaktu tel. 733 241 888
napisz pierwszapomoc@proinspect.pl

Usługi z pierwszej pomocy

SZKOLENIE Z UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY

Kursy z udzielania Pierwszej Pomocy Przedmedycznej, dla pracowników zakładów.

POKAZ RATOWNICTWA MEDYCZNEGO

Organizujemy pokazy plenerowe udzielania pierwszej pomocy.

SZKOLENIE Z UŻYWANIA AED - DEFIBLILATORA

Kurs z obsługi defiblilatora AED może być zorganizowany w Twojej firmie.

01

Podstawa prawna

W myśl art. 209(1) (Nowe okno)(Link do innej strony)Kodeksu pracy pracodawca jest obowiązany zapewnić środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach oraz wyznaczyć pracowników do udzielania takiej pomocy.

02

Kara dla pracodawcy

Za nie udzielenie pierwszej pomocy, osobie która jej potrzebuje grozi do 3 lat pozbawienia wolności.