Ochrona pożarowa obiektów sakralnych

Obiekt sakralny najczęściej kojarzy się z kościołem jako budowlą sakralną, czyli miejscem związanym z kultem religijnym. Jakie działania należy podjąć by ochronić przed zniszczeniem tak wiele ważnych dla Polaków obiektów?

Gdy słyszymy o pożarach obiektów sakralnych, możemy mieć pewność, że te pożary spowodują znaczne straty materialne, historyczne i kulturowe. Na szczęście nie zdarzają się często, jednak gdy już do nich dochodzi, są spektakularne z powodu dużego znaczenia kulturowego. W Polsce wiele kościołów jest drewnianych, najczęściej są wpisane na listę zabytków. Jak zatem powinna wyglądać ochrona pożarowa obiektów sakralnych?

Dane statystyczne

Obiekt sakralny najczęściej kojarzy się z kościołem jako budowlą sakralną, czyli miejscem związanym z kultem religijnym. W szerszym rozumieniu obiekt sakralny to również: cmentarz przykościelny, klasztory, kaplice oraz przydrożne krzyże. By lepiej poznać skalę omawianych obiektów sakralnych, przeanalizujmy „Annuarium Statisticum Ecclesiae in Polonia AD 2020”, czyli „Rocznik Statystyczny Kościoła w Polsce za rok 2020”. Zestawienie to jest co roku przygotowywane przez Institute for Catholic Church Statistics, który jest najstarszym w Polsce, niezależnym ośrodkiem naukowym prowadzącym badania w zakresie religijności, katolicyzmu i jego społecznych kontekstów.

Z bardzo rzetelnie przygotowanego raportu możemy dowiedzieć się, że liczba parafii w 2018 r. według diecezji wynosiła 10 356 w całej Polsce. Następnie: 2150 domów sióstr zakonnych, 11 403 męskich zgromadzeń zakonnych, 34 143 sakralne zabytki nieruchome (m.in. kościoły) Łącznie daje nam to 47 696 obiektów sakralnych, które powinny być zabezpieczone pożarowo.

Na podstawie badania spójności społecznej 2015 przeprowadzonego przez główny urząd statystyczny, w Polsce 92,8% społeczeństwa deklaruje przynależność do kościoła katolickiego. Na pytanie, jak często biorą udział w mszach świętych (poza ślubami, pogrzebami itp.), aż 67,6% deklaruje, że uczęszcza częściej niż 1-2 razy w miesiącu. Można zatem przyjąć, że zagrożenie pożarowe w obiektach sakralnych może dotknąć aż 25 983 573 Polaków, jeśli nie bezpośrednio, to pośrednio poprzez pożar kościoła w ich parafii.

Przeczytaj cały artykuł: PDF

Potrzebujesz wsparcia w ochronie ppoż? Kontakt