Praca w chłodni – jak zabezpieczyć pracownika

Każdy z nas ma takie dni, że nie ma sił na gotowanie w domu. Po pracy, jechać jeszcze na zakupy, potem wiele czasu poświęcić na pracę w kuchni by przygotować jedzenie, po prostu nie ma się na to czasami sił. W takich sytuacjach na ratunek przychodzą lokale gastronomiczne. Coraz więcej Polaków korzysta z takiej formy udogodnienia. Przecież jedzenie to jednak z naszych podstawowych potrzeb.

W 2021 z lokali gastronomicznych skorzystało aż 58% Polaków. Zastanawiali się Państwo w jakich warunkach przechowywane są półprodukty? Czy restauracje fast food stosują lodówki takie same jak my w domach? Czy korzystanie z lodówek może stwarzać zagrożenie dla pracowników? Jak zabezpieczyć pracowników pracujących w chłodniach oraz miejscach w których panuje stale niska temperatura? W niniejszym artykule szczegółowo udzielę odpowiedzi na te pytania.

Przeczytaj cały artykuł:PromotorBHP

Zgodnie z informacjami zebranymi przez główny urząd statystyczny opublikowanymi w małym roczniku statystycznym Polski 2022. W 2021 otwartych placówek gastronomicznych w Polsce (restauracje, bary, stołówki, punkty gastronomiczne) było 69 581. Pracowało w nich lekko ponad 301 tysięcy pracowników. Jest to duża grupa pracowników wielkością zbliżona do ludności mieszkającej w Białymstoku.

Wyjaśnimy na wstępie o jakich placówkach gastronomicznych rozmawiamy. Dla zachowania chronologii przedstawię od najmniejszej do największej placówki z wyjaśnieniem uśrednionej specyfiki danej grupy.

Punkt gastronomiczny to placówka gastronomiczna prowadząca ograniczoną działalność gastronomiczną, taka jak: smażalnia, pijalnia, lodziarnia, bufet w kinie, na stadionie, itp. Z powodu braku miejsca jest wyposażona zazwyczaj jedynie w lodówki oraz zamrażalki wolnostojące.

Bar jest to najmniejsza forma prowadzenia małej gastronomii. Nie zatrudnia wielu osób, oferuje niskie ceny i niewielki wybór rodzaju produktów. Jest to zazwyczaj placówka samoobsługowa, jak: jadłodajnia, bar: uniwersalny, szybkiej obsługi, przekąskowy, mleczny, bistro. Do tej grupy zaliczamy również działalność kawiarni, herbaciarni, piwiarni. Z powodu braku miejsca jest wyposażona zazwyczaj jedynie w lodówki oraz zamrażalki wolnostojące.

Stołówka to placówka zbiorowego żywienia zapewniająca określonym grupom konsumentów, posiłki (głównie obiadowe), ale także śniadaniowe i kolacje. Może również wydawać posiłki jednorazowe. Jest wyodrębniona organizacyjnie i lokalowo, zlokalizowana na terenie zakładu pracy (stołówka pracownicza), szkół, uczelni, ośrodków wypoczynkowych. Prowadzi ograniczony asortyment posiłków przy zastosowaniu samoobsługi lub obsługi kelnerskiej, stosując przy tym w przeważającej części system abonamentowej sprzedaży i wydawania posiłków. Zazwyczaj posiada pomieszczenie chłodnie i dodatkowe lodówki oraz zamrażalki wolnostojące.

Restauracja to zakład gastronomiczny dostępny dla ogółu konsumentów, z pełną obsługą kelnerską, oferujący szeroki i zróżnicowany asortyment potraw i napojów, podawany konsumentom według karty jadłospisowej. Zakład taki zaspokaja podstawowe i ekskluzywne potrzeby konsumenta, zapewniając mu przy tym wypoczynek i rozrywkę. Zazwyczaj posiada pomieszczenie chłodnie i dodatkowe lodówki oraz zamrażalki wolnostojące.


Potrzebujesz bhp dla lokalu gastronomicznego?

Kontakt