Ładuję stronę...

Inspektor ds. BHP


Inspektor ds. BHP

Lokalizacja: Opole - Centrala


Poszukujemy pracowników do centrali w Opolu (woj. Opolskie). Zakres obowiązków obejmuje:
• Sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów BHP, ochrony środowiska i przeciwpożarowych;
• Opracowywanie wewnętrznych procedur, regulaminów i instrukcji;
• Udział w przekazywaniu do użytkowania nowobudowanych lub przebudowywanych obiektów budowlanych albo ich części, w których przewiduje się pomieszczenia pracy, urządzeń produkcyjnych oraz innych urządzeń mających wpływ na warunki BHP pracowników;
• Wykonywanie i aktualizowanie ocen ryzyka zawodowego na wszystkich stanowiskach pracy;
• Realizacja i ewidencjonowanie szkoleń BHP wstępnych i okresowych;
• Udział w przygotowaniach do wewnętrznych i zewnętrznych kontroli i audytów;
• Zakup i nadzór nad środkami ochrony indywidualnej oraz nad odzieżą roboczą;
• Prowadzenie postępowań powypadkowych oraz wdrażanie działań korygujących;
• Realizacja obowiązków Zakładu wynikających z przepisów ochrony środowiska (prowadzenie ewidencji odpadów i kart przekazania odpadów również w systemie BDO);
• Nadzorowanie prac firm zewnętrznych w zakresie zleconych im zadań, zapewnienie prawidłowości wykonywanych prac oraz ich zgodności z przepisami;
• Przygotowywanie i analiza raportów, statystyk, zestawień z zakresu BHP i ochrony środowiska;
• Pozostałe działania zgodne z Rozporządzenie dotyczącym służby BHP.

Mile widziane

 • Znajomość języka obcego

 • Uprawianie Sportu

 • Ciekawe Hobby

 • Kreatywność

Wymagania

 • Wykształcenie wyższe w zakresie BHP lub studia podyplomowe;
 • Bardzo dobra znajomość MS Office;
 • Prawo jazdy kat. B;
  zapewniamy samochód służbowy
 • Rozwinięte umiejętności interpersonalne;
 • Skrupulatność i umiejętności analityczne;
 • Umiejętność pracy pod presją czasu;
 • Samodzielności i dobrej organizacji pracy;