Przegląd gaśnic

Każdego rodzaju budynek użyteczności publicznej, produkcyjny, magazyn, inwentarski, a także plac składowy, musi posiadać urządzenia przeciwpożarowe dostosowane do specyfiki obiektu oraz rodzaju materiału który może ulec podpaleniu. W Polsce jest to regulowane wieloma przepisami zgodnymi z normami europejskimi. Przepisy te regulują liczbę gaśnic oraz ich typ. Gaśnice muszą posiadać aktualny certyfikat zgodności.

Oferujemy Państwu pełną konserwację sprzętu ppoż. Jesteśmy autoryzowanym serwisem gaśnic. Zajmujemy się sprzętem ppoż od A do Z: rozmieszczeniem sprzętu ppoż, sprzedażą, montażem, przeglądem technicznym, serwisem – naprawą, złomowaniem i utylizacja. Nasze doświadczenie pozwala nam zaoferować wysoki poziom usług przy niskiej cenie wynegocjowanej z producentami. Posiadamy serwis stacjonarny oraz serwis mobilny, który pozwala obsługiwać firmy w Opolu, Wrocławiu oraz w całej Polsce, bezpośrednio u klienta.

Potrzebujesz pomocy?

przegląd gaśnicZapraszamy do kontaktu z naszym Specjalistą tel. 500 047 900

Pamiętaj że:

• Przegląd techniczny – gaśnic pozwala na zachowanie pewności, iż w przypadku zagrożenia dysponujemy sprawnym sprzętem, zdolnym do zneutralizowania pożaru w zarodku przez każdego, kto tylko będzie w pobliżu. Coroczny przegląd ma na celu sprawdzenie ogólnego stanu sprzętu przeciwpożarowego i ocenienie czy nie wymaga on dodatkowej konserwacji.
• Konserwacja – wiąże się ona z wymianą proszku gaśniczego, wymianą uszczelek oraz próbą ciśnieniową. Podczas konserwacji podstawowej (przeglądu) nie otwieramy gaśnicy, nie ingerujemy w jej wnętrze, natomiast podczas konserwacji rozszerzonej – tak.
• Próby ciśnieniowe zbiornika – wykonuje je Urząd Dozoru Technicznego. Robi się je tylko dla gaśnic o masie 6 kg i więcej. Niektórzy producenci produkują jednak gaśnice o masie 6 kg, które nie podlegają UDT. Informacja taka powinna być wówczas zawarta w karcie producenta.
• Serwis gaśnic – wykonywanie wszystkich koniecznych działań, związanych z odpowiednim funkcjonowaniem gaśnic.

  1. Podstawa prawna Osoba fizyczna, osoba prawna, organizacja lub instytucja korzystające ze środowiska, budynku, obiektu lub terenu są obowiązane zabezpieczyć je przez zagrożeniem pożarowym lub innym miejscowym zagrożeniem. Właściciel, zarządca lub użytkownik budynku, obiektu lub terenu a także podmioty, o których mowa w ust. 1, ponoszą odpowiedzialność za naruszenie przepisów przeciwpożarowych, w trybie i na zasadach określonych w innych przepisach. Art.3 Ust.1 i 2 Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U.Nr 81 poz.351).
  2. Koszty dodatkowe? Wykonanie przeglądu gaśnic w Opolu oraz Wrocławiu, wykonujemy bez kosztów dodatkowych.
  3. Pracujemy dla Ciebie Aby pomóc Państwu wdrożyć i właściwie stosować wszystkie aktualne wymagania w zakresie prowadzenia dokumentacji bhp oraz przedstawić zasady, stale monitorujemy aktualne zmiany w przepisach.