Ładuję stronę...

Szkolenia PPOŻ


Szkolenia PPOŻ

Każdy pracownik ma obowiązek znać rozmieszczenie sprzętu ppoż, znać układ dróg ewakuacyjnych oraz wiedzieć jak postępować w razie pożaru. Umiejętność reagowania w sytuacjach pożaru, a także wiedza na temat unikania czynników mogących do niego doprowadzić, może ocalić życie ludzkie, a także nie dopuścić do znacznych strat finansowych. Osoby wyznaczone do koordynowania działań pożarowych dodatkowo musi znać instrukcję bezpieczeństwa pożarowego oraz ocenę zagrożenia wybuchem. Do zadań tej osoby należy przeprowadzenie ewakuacji ludzi oraz mienia, w sytuacji pożaru oraz przekazanie wszelkich informacji strażakom.
Szkolenie ppoż prowadzone jest inspektora ds. ppoż oraz konserwatora sprzętu ppoż z wieloletnim doświadczeniem.
Szkolenie przeznaczone jest dla przedstawicieli każdej grupy zawodowej. Składa się z etapu teoretycznego i praktycznego.

 • Zapewniamy przystępne ceny oraz krótkie terminy realizacji.
 • Szkolenia prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę szkoleniową.
 • Szkolenia BHP dla każdej grupy pracowników
 • Treść szkoleń zgodna z obowiązującymi przepisami.

Harmonogram szkolenia PPOŻ

• tworzenia ochrony przeciwpożarowej
• organizowania ewakuacji ludzi i mienia
• posługiwania się sprzętem gaśniczym
• przyswojenia sposobów zapobiegania pożarom
Pracownik po kursie będzie odpowiednio przygotowany do pełnienia obowiązków z zakresu ochrony przeciwpożarowej, a także organizacji ewakuacji. Oferujemy profesjonalnie szkolenia na terenie całej Polski w atrakcyjnych cenach

 1. Podstawa prawna

  Urzędy, instytucje, organizacje, podmioty gospodarcze i osoby fizyczne zobowiązane są do uwzględnienia wymagań ochrony przeciwpożarowej w zagospodarowaniu i uzbrajaniu terenu oraz zaznajomieniu pracowników z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej. Art.6 ust.1 Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U.Nr 81 poz.351).

 2. Wysokość kar finansowych

  Wysokość grzywny nałożonej w drodze mandatu karnego może wynieść od 50 do 500 zł. Istotne jest, że w obecnym stanie prawnym za każde wykroczenie (czyli za każdy odrębny czyn) należy nałożyć osobny mandat karny.

 3. Pracujemy dla Ciebie
  Aby pomóc Państwu wdrożyć i właściwie stosować wszystkie aktualne wymagania w zakresie prowadzenia dokumentacji bhp oraz przedstawić zasady, stale monitorujemy aktualne zmiany w przepisach.