Licznik dni bez wypadku – tablica led bhp 

Licznik dni bez wypadku to ważne narzędzie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Tablica LED BHP pozwala na łatwe i czytelne wyświetlanie aktualnej liczby dni bez wypadku na terenie firmy lub innego obiektu. Dzięki temu pracownicy i klienci są świadomi znaczenia bezpiecznej pracy oraz dbają o bezpieczeństwo swoje i innych osób. Tablica jest wykonana z bezpiecznych materiałów i posiada funkcje zabezpieczające przed uszkodzeniem lub przypadkową zmianą liczby dni. To ty decydujesz jak ma wyglądać tablica. Dodatkowo grafika i logo, wielkość cyfr, rodzaj wyświetlacza led, wielkość tablicy informacyjnej i wiele innych. Ty decydujesz. Oprócz liczby dni od ostatniego wypadku w zakładzie można zaprezentować ostatni alert wypadkowy, wskazać cel do osiągnięcia czy używać tablicy również jako informator bhp. 

Licznik dni bez wypadku funkcjonalność

Tablica ilości dni bez wypadku to narzędzie, które pomaga w monitorowaniu ilości dni, w których nie doszło do żadnego wypadku w miejscu pracy, w firmie lub w innej organizacji. Licznik ma być ustawiony na widocznym miejscu, aby każdy go widział, dzięki czemu można śledzić postępy w redukcji wypadków.
Funkcjonalność licznika dni bez wypadku może obejmować międzyinnymi:
– Automatyczne rejestracje dni bez wypadku na podstawie danych z systemu bezpieczeństwa lub ręczne wprowadzanie liczb.
– Wyświetlanie aktualnej liczby dni bez wypadku w czasie rzeczywistym na tablicy.
– Ustawianie celów, które mają zostać osiągnięte w określonym czasie i analiza postępów w osiąganiu celów.
– Śledzenie przyczyn wypadków oraz podejmowanie działań dla zmniejszenia ryzyka powtórzenia się sytuacji.
– Zbieranie i analiza danych, które umożliwią wykrycie wzorców i trendów w okresach czasowych.
– Wydruk raportów z historią wypadków, śledząc postęp w osiąganiu celów bezpieczeństwa.
Licznik dni bez wypadku może pomóc zmniejszyć ryzyko wypadków, poprawić bezpieczeństwo i zwiększyć świadomość pracowników na temat bezpieczeństwa w miejscu pracy.

Liczby dni bez wypadku – led sterowany wyświetlacz

Tablica ilości dni bez wypadku to urządzenie, w którym diody LED ustawiamy w określony sposób i kontrolowane przez sterownik. Dzięki temu wyświetlacz może wyświetlać różne liczby i litery w postaci cyfrowej oraz komunikaty w postaci tekstowej. Bez wątpienia istotne jest też to że sterowanie takim wyświetlaczem jest możliwe bezpośrednio z poziomu tablicy lub komputera.

licznik dni bez wypadkuZapraszamy do Kontaktu tel. 508 286 884 napisz sklep@proinspect.pl