Ładuję stronę...

Zabezpieczenie przed wybuchem


Zabezpieczenie przed wybuchem

Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem (DZPW) to najważniejszy dokument jaki powinien posiadać pracodawca. Do jego opracowania niezbędne jest doświadczenie z obszaru bezpieczeństwa wybuchowego, jak również wiedza z inżynierii, mechaniki oraz chemii. Zespół naszych specjalistów z wieloletnim doświadczeniem po wizji lokalnej, przygotuje pełny zestaw dokumentów.

  1. Podstawa prawna

    Wynika to z Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz. U. 2010 nr 138 poz. 931, § 7.1.) które mówi, iż Pracodawca, przed udostępnieniem miejsca pracy, powinien sporządzić dokument zabezpieczenia przed wybuchem, na podstawie oceny ryzyka.

  2. Wysokość kar finansowych

    Jeżeli inspektor podczas kontroli stwierdzi, że dany obiekt nie posiada dokumentacji PPOŻ, kara finansowa może wynieść do 50 000 zł. Istotne jest, jednak ustalenie pełnych strat finansowych które spowodował pożar. W przypadku pożaru spowodowanego przez brak dokumentu zabezpieczenia przed wybuchem, ubezpieczalnia może odmówić wypłaty odszkodowania.

  3. Pracujemy dla Ciebie

    Aby pomóc Państwu wdrożyć i właściwie stosować wszystkie aktualne wymagania w zakresie prowadzenia dokumentacji bhp oraz przedstawić zasady, stale monitorujemy aktualne zmiany w przepisach.