Szkolenia wstępne bhp

Zapewniamy bardzo atrakcyjne szkolenia wstępne bhp. Gwarantujemy Ci m.in.

 • przystępne ceny,
 • krótkie terminy realizacji usług,
 • stosowanie profesjonalnych narzędzi,
 • przygotowanie szkolenia specjalnie dla Ciebie.

Ważnym aspektem jest także fakt że nasze szkolenia przeprowadzane są przez kompetentne osoby. Codziennie analizujemy przepisy by szkolenia były aktualne. Bez wątpienia jesteśmy bardzo elastyczni w realizacji szkoleń. Świadczy o tym fakt iż realizujemy szkolenia zarówno u nas w biurze jak i u ciebie z firmie. Szkolenie w sobotę? na 3 zmianie? po angielsku? Nie ma problemu.

Masz pytanie? Chcesz umówić szkolenie?
bok@proinspect.pl
+48 500 047 900
Kontakt
Przydatne linki:
Podstawa Prawna
Karta szkolenia wstępnego
Szkolenia okresowe

Przed rozpoczęciem pracy, każdy pracownik musi odbyć szkolenie wstępne bhp dlatego nigdy o tym nie zapomnij. Z pewnością szkolenie to musi rozpocząć się pierwszego dnia pracy. Pamiętaj jednak o jego jakości. Samo szkolenie składa się z dwóch części:

 • szkolenia ogólnego,
 • instruktażu stanowiskowego.
Szkolenia wstępne bhp
attach_money
attach_money

Zapewniamy przystępne ceny.

Indywidualna cena dostosowana do preferencji szkolenia.
people_alt
people_alt

Szkolenia BHP dla każdej grupy pracowników

Wykonujemy szkolenia dla każdej gruby zawodowej.
book_online
book_online

Treść szkoleń zgodna z obowiązującymi przepisami.

Codziennie monitorujemy zmiany przepisów by oferować najwyższej jakości usługi.
supervised_user_circle
supervised_user_circle

Profesjonalna kadra inspektorów

Szkolenia prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę szkoleniową.

Obowiązek prawny

01

Podstawa prawna

Regulację prawną stanowi rozporządzenie ministra gospodarki i pracy w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Dz. U. z dnia 18 sierpnia 2004 r.

02

Szkolenie obowiązkowe

Bez wyjątków każdy pracownik musi zostać przeszkolony: • nowo zatrudniony pracownik • student odbywający u pracodawcy praktykę • uczniowie szkół zawodowych zatrudnionym w celu praktycznej nauki zawodu

03

Wysokość kar finansowych

Zgodnie z art. 283. § 1. Każda osoba, która jest odpowiedzialna za stan bezpieczeństwa i higieny pracy lub też kieruje pracownikami czy innymi osobami fizycznymi i nie przestrzega przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy może zostać ukarana grzywną wynoszącą od 1 000 zł do 30 000 zł.

Szkolenie ogólne BHP (Szkolenie wstępne BHP)

Pierwszą część szkolenia przeprowadza specjalista ds. BHP lub pracodawca pełniący funkcję działu bhp. Osoba szkoląca musi zapoznać uczestników z dokumentami działu bhp. W ich skład wchodzą:

Jeśli ich niema, należy je stworzyć i wdrożyć przed zatrudnieniem pracownika. Czas trwania tej części szkolenia to 3x45min czyli 3 godziny lekcyjne.
Ramowy program szkolenia ogólnego (1 część szkolenia wstępnego)

Temat szkolenia
1Istota bezpieczeństwa i higieny pracy
2Zakres obowiązków i uprawnień pracodawcy, pracowników oraz poszczególnych komórek organizacyjnych Przedsiębiorstwa i organizacji społecznych w zakresie bezpieczeństwa
i higieny pracy.
3Odpowiedzialność za naruszenie przepisów lub zasad bezpieczeństwa i higieny pracy
4Zasady poruszania się na terenie Przedsiębiorstwa
5Zagrożenia wypadkowe i zagrożenia dla zdrowia występujące w Przedsiębiorstwie i podstawowe środki zapobiegawcze
6Podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy związane z obsługą urządzeń technicznych oraz transportem wewnątrzzakładowym
7Zasady przydziału odzieży roboczej i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej,
w tym w odniesieniu do stanowiska pracy instruowanego
8Porządek i czystość w miejscu pracy – ich wpływ na zdrowie i bezpieczeństwo pracownika – zbieranie i segregacja odpadów niebezpiecznych oraz innych
9Profilaktyczna opieka lekarska – zasady jej sprawowania w odniesieniu do stanowiska instruowanego
10Podstawowe zasady ochrony przeciwpożarowej oraz postępowania w razie pożaru
11Postępowanie w razie wypadku, w tym organizacja i zasady udzielania pierwszej pomocy
Razem: minimum 3 godziny lekcyjne

Jednak powyższe tematy z ramowego programu szkolenia ogólnego są zakresem minimum. Program szkolenia osób podejmujących po raz pierwszy pracę powinien być dłuższy i bardziej szczegółowy.

Instruktaż stanowiskowy (szkolenie wstępne BHP)

Drugą część szkolenia przeprowadza bezpośredni przełożony, kierownik działu lub pracodawca. Czyli osoba posiadająca praktyczną wiedzę na danym stanowisku. W tej części pracownik zostanie przygotowany do wykonywania powierzonej pracy. Osoba szkoląca musi posiłkować się swoim doświadczeniem, zdobytą wiedzą. Czas trwania tej części szkolenia to 8x45min czyli 8 godziny lekcyjne.

Ramowy program instruktażu stanowiskowego (2 część szkolenia wstępnego)

Temat szkolenia
1Przygotowanie pracownika do wykonania określonej pracy, w tym w szczególności:
a)      omówienie warunków pracy z uwzględnieniem:
– elementów pomieszczenia pracy, w którym ma pracować pracownik, mających wpływ na warunki pracy pracownika (np. oświetlenie ogólne, ogrzewanie, wentylacja, urządzenia techniczne, urządzenia ochronne itp.),
– elementów  stanowiska roboczego mających wpływ na bezpieczeństwo i higienę pracy (np. pozycja przy pracy, oświetlenie miejscowe, wentylacja miejscowa, urządzenia zabezpieczające, ostrzegawcze i sygnalizacyjne, surowce i produkty ),
–  przebiegu procesu pracy na stanowisku pracy w nawiązaniu do procesu produkcyjnego (działalności) w całej komórce organizacyjnej i zakładzie pracy,
 – stosowania substancji i preparatów, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym,
– obowiązków w zakresie posiadania kart charakterystyki substancji niebezpiecznych i preparatu niebezpiecznego wraz z zapoznaniem z kartą
b)      omówienie czynników środowiska pracy występujących przy określonych czynnościach na stanowisku pracy oraz zagrożeń, jakie mogą stwarzać te czynniki, wyników oceny ryzyka zawodowego związanego z wykonywaną pracą i sposobów ochrony przed zagrożeniami,
a także zasad postępowania w razie wypadku lub awarii, przygotowanie wyposażenia stanowiska roboczego do wykonania określonego zadania
2Pokaz przez instruktora sposobu wykonania pracy na stanowisku pracy zgodnie z przepisami
i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, z uwzględnieniem metod bezpiecznego wykonywania poszczególnych czynności i ze szczególnym zwróceniem uwagi na czynności trudne i niebezpieczne
3Próbne wykonanie zadania przez pracownika pod kontrolą instruktora
4Samodzielna praca pracownika pod nadzorem instruktora
5Omówienie i ocena przebiegu wykonywania pracy przez pracownika
Razem: minimum 8 godzin lekcyjnych

Select the fields to be shown. Others will be hidden. Drag and drop to rearrange the order.
 • Image
 • SKU
 • Rating
 • Price
 • Stock
 • Availability
 • Add to cart
 • Description
 • Content
 • Weight
 • Dimensions
 • Additional information
 • Attributes
 • Custom attributes
 • Custom fields
Click outside to hide the comparison bar
Compare
Compare ×
Let's Compare! Continue shopping
close
Shopping cart
close