Serwis ppoż – serwis urządzeń przeciwpożarowych – serwis sprzętu

Urządzenia przeciwpożarowe oraz gaśnice przenośne i przewoźne, powinny być poddawane przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym, zgodnie z zasadami i w sposób określony w Polskich Normach dotyczących urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic, w dokumentacji techniczno-ruchowej oraz w instrukcjach obsługi, opracowanych przez ich producentów. 
Przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne (Serwis ppoż) powinny być przeprowadzane w okresach ustalonych przez producenta, nie rzadziej niż raz w roku. 
Dodatkowo węże hydrantów wewnętrznych powinny być raz na 5 lat poddawane próbie ciśnieniowej na maksymalne ciśnienie robocze, zgodnie z Polską Normą dotyczącą konserwacji hydrantów wewnętrznych. 

Podsumowując właściciel lub zarządca ma obowiązek zapewnić dobry stan techniczny oraz sprawność poszczególnych elementów sprzętu ppoż.

Nasza firma wykonuje konserwację i przegląd – serwis urządzeń przeciwpożarowych:

Przegląd gaśnic

Zgodnie z zaleceniami producentów należy regularnie (co tydzień) dokonywać przeglądów wizualnym gaśnic. Ma to na celu zapewnienie ich poprawnego działania w sytuacji pożaru. Oczywiście każda usterka może skutecznie uszkodzić urządzenie gaśnicze. Przepisy prawa nakładają jedynie obowiązek co rocznej kontroli technicznej każdej sztuki. Modeli i typów na rynku jest bardzo dużo. W konsekwencji różnią się one od siebie znacząco. Jesteśmy autoryzowanych serwisem ppoż wielu wiodących producentów gaśnic. Kluczowymi aspektami do sprawdzenia jest stan techniczny zbiornika, ważność UDT zbiornika, ciśnienie, zawleczka, wąż oraz etykieta. 

Przegląd serwisowy hydrantów zewnętrznych i wewnętrznych oraz pionów suchych

Drugim najpopularniejszym sprzętem przeciwpożarowym są hydranty. Podczas corocznej kontroli należy dokonać sprawności pełnego funkcjonowania sprzętu przeciwpożarowego. Godnymi uwagi aspektami podczas przeglądu hydrantu wewnętrznego jest sprawność techniczna skrzynki, ewentualny stan korozji zaworów, płynne działania bębna.  

Natomiast dla zewnętrznych  analizujemy stan korpusu głównego i dolnego, kolumny oraz nasady. 

System hydrantów suchych należy dodatkowo sprawdzić pod kątem drożności pionu. 

Węży hydrantowych

Nie odłącznym elementem każdego hydrantu wewnętrznego jest jego wąż. Dzielą się na 3 typy – w zależności od średnicy węża: DN 25, DN 52 i DN 33. (Stosujemy je w konkretnych budynkach)

Średnica determinuje dodatkowo czy wąż jest:

  • półsztywny – w DN 25 i DN 33 – jego przewagą jest brak konieczności pełnego rozwinięcia. Wystarczy rozwinąć tyle węża ile jest potrzebne, a woda i tak będzie swobodnie przepływała.
  • płasko składany – w DN 52 – zdecydowanie tańsze rozwiązanie, ale niestety konieczne jest całkowite rozwinięcie węża przed użyciem. Zwinięty wąż uniemożliwia swobodny przepływ wody.

Naszym celem jest sprawdzenie czy wąż jest sprawny pożarowo. W konsekwencji go rozwijamy i analizujemy pod kątem między innymi uszkodzeń. Dodatkowo napełnia się go wodą wykonując tym samym próbę ciśnieniowa i szczelności. 

Koc gaśniczy

Coraz częściej spotykany w różnych obiektach jest koc gaśniczy. Jest to podręczny sprzęt gaśniczy służący do mechanicznego odcinania dopływu powietrza do płonących materiałów. Służby do do gaszenia niewielkich źródeł ognia. Dodatkowo zaletą jest możliwość wielokrotnego użycia i nieniszczenie gaszonych przedmiotów. Przede wszystkim nasza praca polega na wizualnej kontroli koca pod kątem ewentualnych uszkodzeń.

Drzwi i bramy ppoz

Drzwi przeciwpożarowe są stałym elementem systemu ochrony przeciwpożarowej. Poznać je można między innymi po tym że są wyposażone w specjalną uszczelkę pęczniejącą w razie pożaru. Drzwi te są stosowane gównie na granicy stref pożarowych. Przede wszystkim podczas oględzin skupiamy się na zawiasach, zamku, samozamykaczu, uszczelkom oraz framudze. 

Klapy dymne

Dzięki systemowi sygnalizacji pożaru centrala automatycznie otwiera klapy w razie pożaru. Dzięki temu oddymianie przebiega sprawnie i można w bezpieczny sposób dokonać ewakuacji oraz gaszenia pożaru. 

Każdy nasz profesjonalny serwis kończy się protokołem w którym wskazujemy szczegółowy stan techniczny każdego elementu systemów przeciwpożarowych.

serwis ppozZapraszamy do Kontaktu tel. 500047900 napisz bok@proinspect.pl

Serwis ppoż na terenie całej Opolszczyzny 

Bez kosztów dojazdów realizujemy pełny kompleksowy serwis przeciwpożarowy: Na terenie Opole, Kędzierzyn-Koźle, Nysa, Brzeg, Kluczbork, Prudnik, Strzelce Opolskie, Namysłów, Krapkowice, Głuchołazy, Głubczyce oraz Zdzieszowice.

Nasz serwis urządzeń ppoż posiada niezbędne uprawnienia:

Konserwatora sprzętu ppożInspektora ds. ppoż

Nasz serwis techniczny jest certyfikowanym autoryzowany serwisem urządzeń:

GloriaOgniotechWat Bryński