Szkolenie przeciwpożarowe – obowiązkowe szkolenie ppoż

Wykonujemy profesjonalne szkolenie przeciwpożarowe nazywane również szkoleniem ppoż oraz szkoleniem z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Nasi wykładowcy to dyplomowani specjaliści Państwowej Straży Pożarnej. Dzięki temu odpowiedzą uczestnikom na wszelkie pytania z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Podczas szkolenia uczestnicy zdobędą nie tylko wiedzę teoretyczną:

  • co zrobić jak widzę pożar
  • co robić podczas ewakuacji
  • jak mogę użyć gaśnicy, hydrantu czy koca gaśniczego

Podczas szkolenia zaprezentujemy szereg narzędzi które wyjaśnią budowę gaśnicy oraz jak użyć gaśnicy w bezpieczny symulowany sposób.

Szkolenie przeciwpożarowe jest jednym z najważniejszych kursów jakie musi zrealizować pracodawca. Po pierwsze jest to wymóg ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Dodatkowo ramach szkolenia podstawowego należy przedstawić zasady panującego w obiekcie. By w razie pożaru skorzystać z dróg ewakuacyjnych by ochronić życie i zdrowie w danym miejscu pracy.


Szkolenie przeciwpożarowe

Szkolenie przeciwpożarowe dla kogo?

W każdym zakładzie pracy muszą zostać wyznaczone i przeszkolone osoby których zadaniem jest ochrona ppoż. Szkolenie z ochrony przeciwpożarowej i zasad ewakuacji ma zapoznać pracowników z przepisami, specyfiki postępowania w razie pożaru, procedur bezpieczeństwa pożarowego, ewakuację osób przebywających w budynku oraz metod zwalczania pożarów.

Szkolenie ppoż przeprowadzenie obowiązkowych kursów ppoż

Wykonujemy szkolenia pracowników stacjonarnie oraz ppoż online. Nasi wykładowcy posiadają odpowiednie kwalifikacje inspektora ds. ppoż i konserwatora sprzętu ppoż. Posiadają wieloletnie praktyczne doświadczenie w ochronie przeciwpożarowej. Zapoznają twoich pracowników z zasadami postepowania, ustawy o ochronie przeciwpożarowej, postępowania w razie wystąpienia pożaru. Dodatkowo z instrukcjami przeciwpożarowymi, możliwościami ewakuacji, licznymi przykładami prewencji oraz zagrożeniami pożarowymi. Zapraszamy do kontaktu by poznać nasza ofertę szkoleń.

Pracodawca ma obowiązki ppoż w miejscu pracy

Na podstawie ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej. (Dz.U. 1991 nr 81 poz. 351)

Pracodawca na obowiązek po pierwsze przeszkolić swoich pracowników w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Obowiązek ten jest zazwyczaj realizowany jako część szkolenia wstępnego (instruktaż ogólny) z bezpieczeństwa i higieny pracy. Odpowiednie szkolenie zawiera również kurs okresowy bhp.

Po drugie pracodawca musi przeprowadzić próbną ewakuacje. Konkretnie chodzi o praktyczne sprawdzenie gotowość zakładu pracy do ewakuacji w przypadku pożaru.

Po trzecie obiekt należy wyposażyć w między innymi podręczny sprzęt gaśniczy. Jest to kontrolowane przez państwową straż pożarną jako szczegółowy audyt ppoż.

Kontakt:  tel: 500-047-900 mail: bok@proinspect.pl

01

Podstawa Prawna

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej. Zgodnie z art. 1 wyżej wymienionej ustawy polega na realizacji przedsięwzięć mających na celu ochronę życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem.

02

Kara dla pracodawcy

Zgodnie z Kodeksem pracy, w razie wykrycia nieprawidłowości, pracodawca może zostać ukarany grzywną, która wynosi od 1 000 do 30 000 zł