Znaki ewakuacyjne bhp 

Znaki ewakuacyjne BHP są elementami krytycznymi w każdym miejscu pracy, które służą do informowania i kierowania pracowników oraz odwiedzających w razie ewakuacji. Są to zwykle znaki wyjścia, które są umieszczane w strategicznych lokalizacjach, aby wskazać najkrótszą i najbezpieczniejszą drogę ewakuacji z budynku. Istotne jest, aby były one dobrze widoczne i zrozumiałe dla wszystkich, niezależnie od języka czy poziomu zrozumienia. Z tego właśnie powodu, norma ta ma międzynarodowy charakter. Zgodnie z przepisami, każdy budynek, miejsce pracy, budynek użyteczności publicznej, magazyny, biura a nawet budynki mieszkalna, muszą zostać wyposażone w tego rodzaju znaki. 

Znaki ewakuacyjne czyli norma pn-en iso 7010

Norma PN-EN ISO 7010:2012 określa międzynarodowy standard dla znaków bezpieczeństwa, który został przyjęty także w Polsce. Celem tej normy jest zapewnienie spójności i jednolitości znaków bezpieczeństwa używanych w różnych miejscach pracy oraz w innych obszarach, tak aby zapewnić rozpoznawalność dla wszystkich, niezależnie od języka.

Norma ta zawiera informacje dotyczące kolorów, kształtów, symboli oraz rozmiarów znaków, co ma na celu uniknięcie nieporozumień i błędów w trakcie ewakuacji lub innych działań związanych z bezpieczeństwem. W normie zawarte są różne kategorie znaków, takie jak znaki ewakuacyjne, ostrzegawcze, zakazu, nakazu czy informacyjne, każda z nich mająca swoje specyficzne wymagania i zastosowania.

Fotoluminescencyjne znaki bezpieczeństwa

Fotoluminescencyjne znaki ewakuacyjne są specjalnym rodzajem znaków, które mają zdolność do absorbowania i magazynowania energii świetlnej, a następnie emitowania tej energii w formie widzialnego światła w warunkach ciemności. Są one szczególnie ważne w sytuacjach awaryjnych, kiedy normalne oświetlenie jest niewystarczające lub nie działa.

Dzięki swoim właściwościom, odblaskowe znaki są łatwo widoczne nawet w całkowitych ciemnościach, co ułatwia zlokalizowanie wyjść ewakuacyjnych, sprzętu przeciwpożarowego i innych ważnych elementów w przypadku awarii oświetlenia lub pożaru. Pomagają one również w zminimalizowaniu paniki i dezorientacji wśród osób ewakuujących się, ponieważ pokazują kierunek, w którym należy się poruszać.

Stosowanie fotoluminescencyjnych znaków jest zgodne z międzynarodowymi normami bezpieczeństwa, takimi jak PN-EN ISO 7010, i jest często wymagane w miejscach publicznych, obiektach przemysłowych oraz innych budynkach, aby zapewnić bezpieczeństwo użytkownikom w razie ewakuacji lub innych sytuacji awaryjnych.

Wyjście ewakuacyjne wg pn-en iso 7010

Zgodnie z normą PN-EN ISO 7010, wyjście ewakuacyjne musi być oznaczone odpowiednim znakiem bezpieczeństwa, który jest łatwo rozpoznawalny i widoczny, aby wskazać drogę ewakuacyjną w przypadku awarii czy zagrożenia. Standard ten określa, że znak wyjścia ewakuacyjnego powinien mieć zielone tło i białą ikonę przedstawiającą osobę biegnącą do wyjścia, co wskazuje na kierunek, w którym znajduje się najbliższe wyjście. Plan ewakuacyjny przedstawia schemat całego budynku oraz każdego piętra, z zaznaczonymi drogami i wyjściami ewakuacyjnymi. Plany te znajdziesz w instrukcji bezpieczeństwa pożarowego

Celem stosowania takich znaków jest umożliwienie szybkiej i bezpiecznej ewakuacji wszystkim osobom przebywającym w budynku, bez względu na to, czy są one zaznajomione z danym obiektem. Ważne jest, aby znaki były umieszczone w strategicznych miejscach, takich jak nad drzwiami czy w korytarzach, i aby były dobrze widoczne, nawet w warunkach ograniczonej widoczności, co zapewniają fotoluminescencyjne znaki bezpieczeństwa.

Piktogram Miejsce zbiórki do ewakuacji

Piktogram miejsca zbiórki do ewakuacji jest kluczowym elementem bezpieczeństwa, który informuje pracowników, mieszkańców, lub odwiedzających o miejscu, w którym powinni się zgromadzić po opuszczeniu budynku w razie ewakuacji. Jest to tabliczka pcv przedstawiająca na zielonym tle, biały symbol ludzików. Nierzadko umieszczone jest napis lub strzałka wskazujących kierunek miejsca zbiórki.

Celem tego piktogramu jest zapewnienie, że wszyscy są bezpieczni i znajdują się w wyznaczonym miejscu poza budynkiem, gdzie mogą być przeliczeni i sprawdzeni pod kątem potencjalnych urazów. To także ułatwia służbom ratunkowym, takim jak straż pożarna, ocenę sytuacji i ustalenie, czy wszyscy opuścili budynek.

Jest niezmiernie ważne, aby piktogram miejsca zbiórki był wyraźnie widoczny i dobrze oznakowany, aby każda osoba mógł łatwo go zidentyfikować i dojść do miejsca zbiórki w sposób organizowany i spokojny. Właściwe umiejscowienie i widoczność tego piktogramu są kluczowe dla efektywnego i bezpiecznego przeprowadzenia procesu ewakuacji.

Znaki ewakuacyjne w ofercie naszego sklepu BHP i PPOŻ Opole Wrocławska 100

znaki ewakuacyjne