BHP PRUDNIK

bhp prudnik

Świadczymy pełny zakres usług BHP w Prudniku. Zachęcamy do kontaktu wszystkich pracowników i pracodawców z terenu Prudnika. Realizacja usług kompleksowych bez kosztów dojazdu w całym powiecie Prudnickim. Jeśli szukasz BHP Prudnik chętnie, za darmo i bez zobowiązań wycenimy usługę jakiej szukasz. Dodatkowo świadczymy usługi PPOŻ.

Dlaczego BHP w Prudniku jest dla nas ważne?

Prudnik był przez lata kojarzony z dwoma dużymi zakładami pracy, Zakładem Przemysłu Bawełnianego „Frotex” oraz Prudnickim Zakładem Obuwia „Primus“. W miejscu hal Frotex powstała Walbrzyska podstrefa ekonomiczna.  Jako największe miasto w powiecie daje wiele miejsc pracy i możliwości rozwoju. To właśnie w Prudniku mają swoje oddziały takie firmy jak Artech Polska, Pionier, Henniges Automotive czy TBO Group. Prudnik posiada  2066 (w 2020r.) zarejestrowanych przedsiębiorców. Bezrobocie jest na poziomie 12,7% a średnia krajowa wynosi 6,2% (w 2020r.).

Na terenie Prudnika realizujemy usługi:

Outsourcing szkoleń Prudnik

przejmujemy szkolenia w 100%

Szkolenie Wstępne BHP

Szkolenia Wstępne BHP Prudnik

przed zatrudnieniem pracownika

Szkolenia Okresowe BHP Prudnik

dla pracowników już zatrudnionych

Szkolenia z Pierwszej Pomocy Prudnik

szkolenia o tematyce pierwszej pomocy podstawowe i rozszerzone

szkolenie ppoz

Szkolenia z ochrony PPOŻ Prudnik teoria i praktyka

szkolenia o tematyce ochrony PPOŻ podstawowe i rozszerzone

kompleksowa obsługa bhp

Kompleksowa obsługa BHP w Prudniku

Wszystkie usługi BHP realizowane przez jedną osobę.

dokumentacja bhp

Dokumentacja BHP Prudnik Instrukcje, Procedury

Pełna dokumentacja bezpieczeństwa i higieny pracy

ocena ryzyka zawodowego

Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku pracy w Prudniku

Oceń jakie jest zagrożenie przy wykonywaniu zadań na stanowisku.

wypadek przy pracy

Wypadki przy pracy na terenie Prudnika

Zleć nam przygotowanie pełnej dokumentacji powypadkowej.

kontrola bhp

Kontrola BHP w Prudniku Audyt, Gemba Walk,

Skontrolujemy cały zakład pracy. A na koniec wystawimy zalecenia.

instrukcja bezpieczeństwa pożarowego

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego Prudnik

Najważniejszy dokument w ochronie obiektu przed pożarem. Tworzymy i aktualizujemy.

dokument zabezpieczenia przed wybuchem

Dokument zabezpieczenia przed wybuchem na terenie Prudnika

Dokument wymagany w sytuacji zaistnienia atmosfery wybuchowej.

Kontrola ppoż

Kontrola ppoż w Prudniku

Skontrolujemy cały zakład pracy w zakresie ppoż. A na koniec wystawimy zalecenia.

BHP: Prudnik

Każde przedsiębiorstwo zobowiązane jest do zapewnienia bezpiecznych warunków pracy swoim zatrudnionym. Przepisy nakładają na przedsiębiorców obowiązki związane zarówno z przeszkoleniem kadry, jak i dostosowaniem obiektu czy opisania poszczególnych procedur. Przekonaj się, że warto zająć się tym tak, jak należy. Zapraszamy do współpracy na terenie Prudnika, gdzie realizujemy szereg usług z dziedziny BHP oraz PPOŻ.

Obsługa BHP na terenie Prudnika

Każdy nowy pracownik zatrudniony w przedsiębiorstwie musi przejść przez szkolenie wstępne z BHP. Przepisy dokładnie precyzują, na jakich stanowiskach należy także regularnie odbywać szkolenia okresowe, szkolenia z pierwszej pomocy czy ochrony PPOŻ. Oferujemy zrealizowanie w Twojej firmie w Prudniku wszystkich tych programów szkoleniowych, a oprócz tego zapewniamy szereg innych usług. Dzięki obszernej wiedzy i doświadczeniu opracowujemy szczegółową dokumentację BHP zawierającą między innymi instrukcje różnych procedur. Dokonujemy też oceny ryzyka zawodowego na danym stanowisku, przeprowadzamy kontrole BHP i PPOŻ, jak również przygotowujemy instrukcje bezpieczeństwa pożarowego. Serdecznie zapraszamy do kontaktu w celu omówienia szczegółów współpracy!