BHP SKARBIMIERZ

bhp skarbimierz

Świadczymy pełny zakres usług BHP w Skarbimierzu. Zachęcamy do kontaktu wszystkich pracowników i pracodawców z terenu Skarbimierza. Realizacja usług kompleksowych bez kosztów dojazdu w całym powiecie Brzeskim. Jeśli szukasz BHP Skarbimierz chętnie, za darmo i bez zobowiązań wycenimy usługę jakiej szukasz. Dodatkowo świadczymy usługi PPOŻ.

Dlaczego BHP w Skarbimierzu jest dla nas ważne?

Skarbimierz jest doskonałym przykładem jak można wykorzystać niewielkie zasoby a osiągnąć stabilny rozwój. Na terenie dawnego lotniska Brzeg-Skarbimierz powstała Wałbrzyska podstrefa ekonomiczna. Właśnie w tej strefie znajdują się firmy Mondelez, Adient Poland, Donaldson Polska, GPI Poland, Top Thimm i wiele innych.

W Skarbimierzu realizujemy usługi:

Outsourcing szkoleń Skarbimierz

przejmujemy szkolenia w 100%

Szkolenie Wstępne BHP

Szkolenia Wstępne BHP Skarbimierz

przed zatrudnieniem pracownika

Szkolenia Okresowe BHP Skarbimierz

dla pracowników już zatrudnionych

Szkolenia z Pierwszej Pomocy Skarbimierz

szkolenia o tematyce pierwszej pomocy podstawowe i rozszerzone

szkolenie ppoz

Szkolenia z ochrony PPOŻ Skarbimierz teoria i praktyka

szkolenia o tematyce ochrony PPOŻ podstawowe i rozszerzone

kompleksowa obsługa bhp

Kompleksowa obsługa BHP w Skarbimierzu

Wszystkie usługi BHP realizowane przez jedną osobę.

dokumentacja bhp

Dokumentacja BHP Skarbimierz Instrukcje, Procedury

Pełna dokumentacja bezpieczeństwa i higieny pracy

ocena ryzyka zawodowego

Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku pracy w Skarbimierzu

Oceń jakie jest zagrożenie przy wykonywaniu zadań na stanowisku.

wypadek przy pracy

Wypadki przy pracy na terenie Skarbimierza

Zleć nam przygotowanie pełnej dokumentacji powypadkowej.

kontrola bhp

Kontrola BHP w Skarbimierzu Audyt, Gemba Walk,

Skontrolujemy cały zakład pracy. A na koniec wystawimy zalecenia.

instrukcja bezpieczeństwa pożarowego

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego Skarbimierz

Najważniejszy dokument w ochronie obiektu przed pożarem. Tworzymy i aktualizujemy.

dokument zabezpieczenia przed wybuchem

Dokument zabezpieczenia przed wybuchem na terenie Skarbimierzu

Dokument wymagany w sytuacji zaistnienia atmosfery wybuchowej.

Kontrola ppoż

Kontrola ppoż w Skarbimierzu

Skontrolujemy cały zakład pracy w zakresie ppoż. A na koniec wystawimy zalecenia.