Praca na wysokości a obowiązki BHP

Prace na wysokości należą do prac szczególnie niebezpiecznych. Jakie środki ochrony należy stosować podczas wykonywania tego rodzaju prac i jak zapobiec wypadkom na wysokości?

Wielu małych chłopców jest zafascynowanych pracami na budowie, jakie są prowadzone przy ich domach. Koparki, wywrotki, dźwigi czy rusztowania to niecodzienny widok. Nie znają przepisów, planów czy zasad, jakie tam panują. Najważniejsze wtedy jest to, że budowa jest głośna, duża i męska. Gdy chłopiec staje się mężczyzną, często podejmuje zadania, które są wyzwaniem. Budowa domu, praca na budowie, np. na rusztowaniach, czy wykonywanie innych prac na wysokości. Czasami ma świadomość czekających zagrożeń, jednak – jak pokazują statystyki – najczęściej nie interesuje go jego bezpieczeństwo, tylko szybkość wykonania pracy. Jakoś to będzie, prawda? Niestety nie… Plac budowy to idealne miejsce do tego, by wydarzył się wypadek. Prace w wykopach i przestrzeniach zamkniętych, operacje podnoszenia, prace gorące oraz praca na wysokości.

Jak podaje GUS, od stycznia do września 2021 r. w budownictwie poszkodowanych w wypadkach było aż 2609 osób. Niestety 29 z nich nie żyje, a kolejne 34 uległy wypadkowi ciężkiemu. Przeanalizujmy zatem prace na wysokości, ponieważ jest to jeden z najbardziej niebezpiecznych rodzajów prac. Warto sprawdzić, jak wykonywać tę pracę w bezpieczny sposób, by zminimalizować szanse wypadku.

Czym są prace na wysokości?

Pojęcie pracy na wysokości definiuje wprost Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003 r., nr 169, poz. 1650, § 105):

Przeczytaj cały artykuł: PromotorBHP

Potrzebujesz bhp dla budowy? Kontakt