Szkolenie bhp co ile lat pracownik musi zrobić? Jak długo jest ważne szkolenie bhp dla pracowników?

Szkolenie bhp co ile lat

W Polsce, szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP) są obowiązkowe dla pracowników oraz pracodawców. Często otrzymujemy pytanie Szkolenie bhp co ile lat. Poniżej przedstawiono szczegóły dotyczące częstotliwości tych szkoleń dla różnych grup pracowników.

Kiedy musze odbyć Szkolenie Wstępne bhp?

Każdy nowy pracownik musi przejść szkolenie wstępne w pierwszym dniu pracy. Szkolenie to obejmuje instruktaż ogólny oraz instruktaż stanowiskowy. Dostosowane są do konkretnego rodzaju stanowiska pracy, na którym pracownik zostanie zatrudniony​​.

Co ile robić Szkolenie Okresowe bhp dla pracowników?

  1. Pracownicy administracyjno-biurowych: szkolenia bhp co 6 lat​.
  2. Pracownicy inżynieryjno-techniczni: szkolenia bhp co 5 lat​​.
  3. Pracownicy na stanowiskach robotniczych: szkolenia bhp co 3 lata. Jeśli wykonują pracę szczególnie niebezpieczne, wtedy szkolenia są wymagane co rok​.
  4. Pracodawcy i osoby na stanowiskach kierowniczych: szkolenia bhp okresowe co 5 lat​​.
  5. Pracownicy służby BHP i osoby wykonujące zadania tej służby: szkolenia bhp okresowe co 5 lat​.
  6. Osoby, których praca wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie BHP: szkolenia okresowe co 5 lat​.

Kiedy pierwsze szkolenie okresowe bhp w zakładzie pracy?

powinno być przeprowadzone do roku od dnia zatrudnienia​​. Czyli ważne szkolenie bhp wstępne jest tylko 12 miesięcy.

Szkolenie bhp dla Pracodawców?

Pracodawcy również muszą posiadać szkolenie bezpieczeństwa i higieny pracy. Szkolenia okresowe są organizowane w terminach zależnych od stanowiska pracownika.

Szczegółowe informacje dotyczące tematyki szkoleń w dziedzinie BHP, takie jak:

  • zakres materiału omawianego podczas szkolenia,
  • dokumentacja potwierdzająca ukończenie szkolenia,
  • długość szkolenia,

mogą być zależne od specyficznych regulacji wewnętrznych danego pracodawcy lub branży.

Podstawa prawna obowiązków w zakresie bhp

Dz.U.2004.180.1860 Rozporządzenie Ministra Gospodarki I Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy