Zagrożenia wybuchem i pożarem pochodzące od pyłów przemysłowych

Nowoczesny przemysł nie może istnieć bez stosowania palnych i wybuchowych substancji. Substancje te podlegają obostrzeniom, wynikającym m.in. z tzw. dyrektywy ATEX. Kiedy dochodzi do wybuchu i pożaru? Jak ograniczyć ich występowanie?

Stosowane gazy i pary cieczy mają karty charakterystyki, w których są określone poziomy zagrożeń. Jednak co w sytuacji, gdy w procesie stosujemy sypkie produkty, które tworzą tzw. obłoki pyłu? Na wstępie określimy podstawowe definicje. Jednym z najgroźniejszych żywiołów jest pożar, czyli niekontrolowany, samoistny proces spalania materiałów palnych w miejscu i czasie do tego nieprzeznaczonym. Nie dojdzie do niego, jeśli wyeliminujemy choć jeden element trójkąta spalania.

Przeczytaj cały artykuł:PromotorBHP

Potrzebujesz IBP lub DZPW? Kontakt